MADERAS PEDREIRA  S.L. consciente da importancia da madeira como a súa materia prima principal implantou un sistema de Cadea de Custodia de modo que garantiza o procesado da madera certificada, procedente de montes onde se practicou unha xestión forestal sostible, e comprométese a ser un eslabón máis dende a árbore ata o producto final.

MADERAS PEDREIRA  S.L. promove a protección ambiental dos montes e asegura, a través da implantación do sistema de Cadea de Custodia, que vende ós seus clientes un producto respetuoso co medio ambiente, evitando en todo momento suministros de productos forestais de fontes conflictivas según marca a normativa PEFC.

Por todo o exposto, a Xerencia de MADERAS PEDREIRA  S.L. comprométese a: